Wolf, Vark, Beer en Haas

Wolf, Vark, Beer en Haas is ‘n 30 minute vertoning. Minimum prys is R2 500 en R30 per kaartjie. Die vertoning kan nie opgevoer word op gras of growwe baksteen oppervlaktes nie. Die vertoning kan maksimum 300 kinders akkommodeer. Our show will be available in English by end of October 2019.

Wolf , Vark, Beer en Haas